JEG KAN HJÆLPE DIG MED

  • Kriser, akutte belastende hændelser/traumer
  • PTSD-symptomer efter traume (Har du PTSD? *) 
  • Selvskade, spiseforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse (Intensivt DAT-forløb)
  • Sorg og tab, herunder sygdom, skilsmisse, opsigelse
  • Stress og depression
  • Angst og OCD
  • Misbrug/afhænighed
  • Personlig udvikling – fra “træmand” til et inter- og intraintelligent menneske
  • Præstationsfremmende udvikling inden for sport, job/karriere eller familie

* Hvad er Posttraumatisk belastningsreaktion

På Psykiatrifondens hjemmeside kan du læse indgående om PTSD. Om symptomer og om Sundhedsstyrelsens anbefalede behandling.

Har du PTSD?


Neden for har Casper Aaen udarbejdet spørgsmål, der kan hjælpe dig til at afklare om du har PTSD. Det er kun en guideline, og det er vigtigt at søge professionel hjælp, hvis du er i tvivl.

A. Oplevet en traumatisk hændelse?
Har du oplevet en traumatisk begivenhed, hvor du mistede din mulighed for at beskytte dig selv fysisk og psykisk?

Har du oplevet at være vidne til, at andre ikke kunne beskytte dem selv fysik og psykisk?

Har du ikke kunnet beskytte en anden/andre fysisk eller psykisk?

I situationer som disse oplevede du sandsynligvis intens frygt, rædsel og/eller hjælpeløshed. En traumatisk oplevelse er karakteriseret ved at være af en så alvorlig karakter, at den vil medføre en alvorlig trussel på livet for alle mennesker, som udsættes for den.

B. Genoplevelse af den traumatiske hændelse?

Genoplever du situationen i flashbacks i dine tanker eller i dine drømme?

Er genoplevelsen forbundet med en stærk angst, frygt eller gru?

C. Undgåelse af tanker, følelser, steder og mennesker, der kan minde om traumet?

Har du udviklet en undgåelsesadfærd?

Skubber du tanker og følelser væk fra din opmærksomhed?

Har du udviklet en følelsesmæssig fladhed?

Du forsøger sandsynligvis at undgå tanker og følelser, der er forbundet med traumet. Du undgår ting, steder og mennesker, der kan udløse tanker og erindringer om traumet. Du vil muligvis have svært ved at huske store dele af den traumatiske oplevelse. Du husker kun dele af den. Du isolerer dig fra andre mennesker. Du har svært ved at føle forskellige negative og positive følelser.

D. Vagtsomhed?

Er du mere på vagt, end du var før oplevelsen?

Er du mere opmærksom på muligheden for, at der kan ske dig noget voldsomt og ubehageligt, end du var før oplevelsen?

Denne vagtsomhed og opmærksomhed påvirker sandsynligvis din koncentration og dit nærvær. Du har svært ved at håndtere dine følelser – både angst, skyld, skam, tristhed og vrede. Du vil typisk også have søvnproblemer.

E. Varighed over en måned?

De overforstående symptomer varer i mere end en måned.

Professionelt vil man først diagnosticere en PTSD efter tre måneder.

F. Reduktion af funktionsevne i hverdagen?

Er din evne til at håndtere sociale begivenheder blevet reduceret efter begivenheden?

Er din arbejdsevne blevet reduceret efter begivenheden?

Er din daglige måde at fungere i hverdagen blevet reduceret efter begivenheden?

Opsøg professionel hjælp!


Ovenstående er spørgsmål, du kan overveje, hvis du har været udsat for en voldsom traumatisk oplevelse. Men selvom du stiller dig selv spørgsmål som disse, så er det ikke sikkert, at du får klarhed over, om du er PTSD-ramt og derfor er det altid vigtigt at opsøge professionel hjælp og støtte, hvis dine følelser og hverdag ændrer sig efter en voldsom oplevelse.

(Kilde: Center for dialektisk adfærdsterapi & PTSD / casper-aaen.com)