Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/schwabe.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5753
EMDR | Martin Schwabe

EMDR

Hvad er EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), er en veldokumenteret psykoterapeutisk metode. Grundprincippet i EMDR er bearbejdningen af symptomfrembringende erindringer under samtidig bilateral stimulering, fortrinsvis ved hjælp af øjenbevægelser.
En EMDR session varer mellem 60 og 90 minutter. Behandlingssessionerne gennemføres med en uges interval eller lidt mere. Forløbets varighed varierer i forhold til kompleksiteten i klientens historie og psykiske struktur.
EMDR blev udviklet tilbage fra 1987 af Francine Shapiro, forsker ved Mental Research Institute i Palo Alto.
EMDR terapi er undersøgelse og samtale om problemet, anvendelse af standardiserede protokoller (8 faser) kombineret med at hjernen og kroppen stimuleres skiftevis i højre og venstre side.
Metoden har en veldokumenteret effekt ved posttraumatiske belastningssymptomer og bliver i den sammenhæng anbefalet af WHO som den af to metoder, der har størst effekt ved traumebehandling og PTSD. (Se mere på www.who.int – WHO releases guidance on mental health care after trauma). 
Den anden metode der nævnes er CBT – cognitive behavioral therapy/Kognitiv Adfærds Terapi. I parantes skal det her bemærkes, at der er 3 evidensbaserede CBT-metoder til behandling af PTSD, og det er:
  • Prolonged Exposure Therapy (PE) 
  • Stress Inoculation Training (SIT) 
  • Cognitive Processing Therapy (CPT) 
Udover traumebehandling har EMDR vist betydelige resultater i forhold til en langs række andre psykiske og somatiske problemstillinger samt psykiatriske forstyrrelser. Det gælder næsten selvfølgeligt Kompleks PTSD, og heraf personlighedsforstyrrelser som borderline, men også angst, smertebehandling, afhængighedsproblematikker og øvrige affektive forstyrrelser.
EMDR fokuserer på episoder i fortiden, udløsere i nutiden (triggere) samt, mulige udfordringer i fremtiden. Klienten fokuserer på udvalgte dele af den utilstrækkeligt bearbejdede erindring og samtidig i denne bearbejdningsproces stimuleres hjernen og kroppen bilateralt. Dette sker ved at følge terapeutens fingerbevægelser med øjnene eller andre former for bilateral stimulation, som eksempelvis taktile eller auditive impulser. Herved lettes ubehag og stress, der er forbundet med disse erindringer. Klientens oplevelse af sig selv og egne handlemuligheder i nutid og fremtid bliver mere positiv, og ubehaget i kroppen aftager.
“I mere end 20 randomiserede studier viste resultaterne med EMDR-behandlingen sig at være signifikante i forhold til kontrolgrupper og andre ikke traumerelaterede interventionsformer. Herudover viste effekten sig at være stabil ved follow-up efter op til 35 måneder.
Psykofysiologiske målinger under EMDR-sessioner og metaanalyser af terapistudier peger på, at den bilaterale stimulation har en afgørende betydning for effekten af EMDR.
EEG-monitoreringer af EMDR-sessioner tyder på, at der foregår en normalisering af hjerneaktiviteten, i form af en adaptiv informationsforarbejdning. Billedgivende undersøgelser kunne påvise bearbejdning i det limbiske system, hvilket virker til at være afgørende for dybden af bearbejdningsprocessen.
Det kan således påvises, at EMDR behandlingen tilsyneladende understøtter:
  • Reduktion af aktiviteten i den limbiske del af hjernen
  • Øget aktivitet i præfrontal cortex og de områder, der omfatter kognitiv kontrol
  • Ved afslutningen af behandling ses et skift fra aktivitet i højre hjernehalvdel til øget aktivitet i temporo-occipital områderne i den venstre side af hjernen.
En af flere hypoteser er, at EMDR behandlingen muliggør adgang til og bearbejdning af det forstyrrende materialer, der er relateret til de traumatiske oplevelser og herved tillader dannelse af nye associative links og samtidig understøtter en genintegration af dissocierede erindringer.
Noget tyder på, at der her er tale om en proces, der minder om det, der kan iagttages under REM-søvnen, hvilket aktuelt er genstand for intensiv forskning”.
(Kilde: www.dp.dk: Artikel af Katrine Halvgaard, erhvervspsykolog, CBA, aut.cand.psych., Specialist i Psykotraumatologi, Akkrediteret EMDR terapeut)
Nyttige links:
(Q5: Can you tell us why EMDR works? – EMDR with Dr. Andrew M. Leeds Ph.D. -) One80Center 14:44 min (2013)
(How EMDR works in the brain – The Network Balance Model) Chamberlin neuroscience 6:34 min (2016)